Fotografi: Grunnleggende kunnskap

Ninja-Arne Fotografiens kunnskaper

Fotograferi er en form for visuell kunst som bruker lys til å fange bilder. Det brukes bredt i alle aspekter av moderne liv, som synliggjøres gjennom tilstedeværelsen i aviser, magasiner, bøker, plakater, postkort, reklamer, film og fjernsyn. Fotografering har også blitt et viktig verktøy i mange profesjonelle felt, som rettshåndhevelse, kriminologi, medisin og kunst. Fototeknikker … Read more